Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapporten

Veilig Thuis Haaglanden

Beschrijving
De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar Veilig Thuis Haaglanden (VTH). Aanleiding hiervoor vormden vragen vanuit de gemeenteraad. De raad is in de praktijk vaak het eerste aanspreekpunt wanneer er onverhoopt een incident (zoals huiselijk geweld) plaatsvindt. Raadsleden vroegen zich af hoe de raad op zo’n moment goed in positie kan worden gebracht. VTH valt onder de gemeenschappelijke regeling GGD. De gemeente Den Haag is in deze regeling tegelijkertijd opdrachtgever en opdrachtnemer. Raadsleden vroegen zich daarom af of deze constructie behulpzaam of juist belemmerend is ten aanzien van VTH.
Met dit onderzoek wil de Rekenkamer voor de raad inzichtelijk maken hoe de governance van Veilig Thuis is geregeld en welke sturingsmogelijkheden de raad heeft. Ook wordt gekeken naar de samenwerking tussen de lokale teams en de gemeenschappelijke regeling GGD VTH. De Rekenkamer heeft diverse aanbevelingen geformuleerd aan zowel raad als college.
Status
afgerond
Uitvoerende instantie
gemeente Zoetermeer
Volgnummer
849
Datum uitgave
Aantal pagina's
56
Gebruikersinfo
gemeente Zoetermeer / Onderzoek & Statistiek
Trefwoorden
Veilig Thuis, Veilig Thuis Haaglanden, VTH, gemeenschappelijke regeling, governance, wachtlijsten
Thema
jeugd en onderwijs,politiek en bestuur,rekenkamer,veiligheid,welzijn en zorg

Commentaar van gebruikers