Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapporten

Onderzoek Wet banenafspraak en SROI

Beschrijving

De rekenkamercommissie heeft een onderzoek uitgevoerd naar de Wet banenafspraak en Social
Return on Investment (SROI). De Wet banenafspraak is een aanvulling op de Participatiewet en
betreft een afspraak tussen kabinet en sociale partners om extra banen te creëren voor
arbeidsbeperkten.

SROI is een instrument dat door overheden kan worden ingezet bij de inkoop van goederen en diensten om de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te stimuleren. SROI valt onder Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. De definitie van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) is als volgt: inkoop met een maximale duurzame waarde, waarbij naast de prijs ook de impact op mens en milieu wordt meegenomen in het inkoopproces. Relevante thema’s hierbij zijn: Internationale sociale voorwaarden, Social return, milieuvriendelijk inkopen, Biobased inkopen, Circulair inkopen, Innovatiegericht inkopen en MKB-vriendelijk inkopen.

Doel van het onderzoek is om de raad inzicht te geven in de mate waarin deze instrumenten in
Zoetermeer gerealiseerd worden. De gemeente vervult namelijk drie rollen:
1. via het Werkgeversservicepunt Zuid-Holland Centraal (WSP ZHC) advies en begeleiding bieden aan werkgevers om onder andere invulling te kunnen geven aan de Wet banenafspraak;
2. zelf als werkgever en als gemeente voldoen aan deze wet;
3. als opdrachtgever/aanbesteder SROI inzetten om banen te creëren.

Uit het onderzoek blijkt dat de banenafspraak en SROI vooral op regionaal niveau worden ingevuld.
Er zijn duidelijke doelen voor de banenafspraak en voor SROI wordt gebruik gemaakt van een goed werkbare methode. Lokale doelen voor de banenafspraak ontbreken echter en de monitoring van SROI kan beter. Als werkgever kan Zoetermeer nog een stap zetten in haar verplichting om banen te realiseren. Tot slot zijn er geen duidelijke afspraken over de betrokkenheid van de raad bij de banenafspraak en SROI.

Status
afgerond
Uitvoerende instantie
gemeente Zoetermeer
Volgnummer
762
Datum uitgave
Aantal pagina's
45
Gebruikersinfo
gemeente Zoetermeer / Onderzoek & Statistiek
Trefwoorden
Banenafspraak, SROI, Social Return on Investments, Participatiewet, werkgever, arbeidsbeperking, bouwblokken
Thema
politiek en bestuur,rekenkamer,sociale zekerheid,welzijn en zorg

Commentaar van gebruikers