Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapporten

De praktijk van de WOB bij decentrale overheden

Beschrijving

De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) heeft in 2021 een DoeMee-onderzoek uitgevoerd naar de praktijk van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) bij decentrale overheden. De rekenkamercommissie Zoetermeer heeft daarin geparticipeerd en heeft daarmee op een laagdrempelige manier inzicht kunnen krijgen in de wijze waarop de gemeente Zoetermeer verzoeken in het kader van de Wob behandelt. 

De rekenkamercommissie heeft een rekenkamerbrief opgesteld met daarin de volgende conclusies:

  1. Zoetermeer heeft een duidelijk en transparant beleid voor passieve openbaarmaking. De gemeente rapporteert nooit echter openbaar over besluiten op Wob-verzoeken. 
  2. Wat ontbreekt is het bijhouden van informatie over de behandeling (inwilliging dan wel afwijzing; gerealiseerde beslistermijnen) van Wob-verzoeken (op verschillende domeinen). Dat staat ook een goede informatievoorziening naar bijvoorbeeld de gemeenteraad in de weg. 
  3. De handleiding kan op onderdelen als trainerend worden opgevat. 
  4. Het verplichte gebruik van DigiD/E-Herkenning bij indiening van een Wob-verzoek langs digitale weg kan een onnodige drempel opwerpen. 
  5. Wob-verzoeken om milieu-informatie kennen kortere beslistermijnen en minder weigeringsgronden. Het lijkt er op dat daar in Zoetermeer onvoldoende aandacht voor is bij de behandeling van Wob-verzoeken. 
  6. De nieuwe Wet open overheid – die op 1 mei 2022 in werking treedt – heeft vooral gevolgen voor de actieve openbaarmaking. Zoetermeer heeft nu geen beleid ten aanzien van actieve openbaarmaking. Zoetermeer is begin 2022 overgegaan op een nieuw systeem om zaakgericht te werken. Onduidelijk is of dit systeem afdoende is voor de eisen die de Woo stelt.

Ook heeft de rekenkamercommissie een aantal praktische aanbevelingen gedaan.

Status
afgerond
Uitvoerende instantie
gemeente Zoetermeer
Volgnummer
789
Datum uitgave
Aantal pagina's
226
Gebruikersinfo
gemeente Zoetermeer / Onderzoek & Statistiek
Trefwoorden
Wob, Wet openbaarheid van bestuur, openbaarheid, actieve openbaarmaking, passieve openbaarmaking, Woo, Wet open overheid
Thema
dienstverlening,politiek en bestuur,rekenkamer

Commentaar van gebruikers