Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapporten

Jeugdzorg H10

Beschrijving

De rekenkamercommissie Zoetermeer heeft samen met de rekenkamer(commissie)s van alle H10-gemeenten onderzoek gedaan naar
1.    de belangrijkste oorzaken van de toename van de kosten in de jeugdzorg en 
2.    de vraag of de gemeenteraden voldoende inzicht hebben in de ontwikkeling van de kosten.

Het onderzoek is in drie delen opgesplitst. Om de eerste vraag te beantwoorden is een uitgebreide data-analyse uitgevoerd (deel I en II). Deze maakt duidelijk welke jeugdzorgproducten vooral verantwoordelijk zijn voor de kostenstijging. Ook is bekeken of de kostenstijging is toe te schrijven aan de stijging van het aantal jongeren, het aantal uren gedeclareerde zorg of het gemiddelde uurtarief. 
Ter beantwoording van de tweede vraag, is een normenkader opgesteld waaraan raadsinformatie idealiter zou moeten voldoen om inzicht te bieden in de ontwikkeling van de kosten (deel III). Hoewel sommige rapportages een vrij goed beeld gaven, constateert de rekenkamercommissie over de gehele linie dat de informatie onvoldoende inzichtelijk is en bovendien versnipperd over verschillende informatiestromen.

Status
afgerond
Uitvoerende instantie
gemeente Zoetermeer
Volgnummer
741
Datum uitgave
Aantal pagina's
203
Gebruikersinfo
gemeente Zoetermeer / $Onderzoek & Statistiek
Trefwoorden
Jeugdzorg, Jeugdwet, decentralisatie, kostenstijging, informatievoorziening
Thema
jeugd en onderwijs,politiek en bestuur,rekenkamer,welzijn en zorg

Commentaar van gebruikers