Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapporten

Participatie in de RES

Beschrijving

De rekenkamercommissie heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen van belanghebbenden met de participatietrajecten die de gemeente organiseerde. Dit onderzoek deed de rekenkamercommissie samen met de rekenkamercommissie van Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg. Doel van het onderzoek was van elkaar te leren hoe je als gemeente inwoners betrekt bij een ingewikkeld onderwerp, zoals het ontwikkelen van een energiestrategie, dat op termijn van grote invloed is op de leefomgeving van de inwoners maar dat tegelijkertijd regionaal –dus op afstand van de inwoner– is georganiseerd.

Uit het onderzoek volgt een drietal observaties:

  • De participatietrajecten tot nu toe hebben zich vooral gericht op de totstandkoming van het beleid (de strategie) en niet op praktische uitvoeringsprojecten.
  • De twee onderzochte RES-regio’s, namelijk Holland-Rijnland en Rotterdam-Den Haag, hebben een verschillende rolopvatting over participatie.
  • Zoetermeer krijgt weliswaar een voldoende voor het participatietraject, maar er is verbetering mogelijk van de wijze van terugkoppeling. Alleen Zoetermeer heeft een verslag gemaakt van de bijeenkomst en verspreid onder de deelnemers, maar het eindresultaat, de RES 1.0, is niet gedeeld met de deelnemers noch op de gemeentelijke website te vinden.

Daarnaast concludeert de rekenkamercommissie dat het participatietraject niet is geëvalueerd. Op basis van de bevindingen, observaties en conclusies heeft de rekenkamercommissie een aantal praktische aanbevelingen gedaan om het proces rondom participatie te verbeteren.

Status
afgerond
Uitvoerende instantie
gemeente Zoetermeer
Volgnummer
797
Datum uitgave
Aantal pagina's
167
Gebruikersinfo
gemeente Zoetermeer / Onderzoek & Statistiek
Trefwoorden
RES, participatie, openbaarheid, regionale energiestrategie
Thema
communicatie,dienstverlening,groen en duurzaamheid,politiek en bestuur,rekenkamer

Commentaar van gebruikers