Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapporten

Smart City

Beschrijving
De rekenkamercommissie heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de wijze waarop de gemeente Zoetermeer slim gebruik maakt van data t.b.v. de dienstverlening, naar wat daarin goed gaat en waar de kansen liggen. ‘Smart City’ staat voor hoogwaardige informatievoorziening door slim gebruik van data door zowel de gemeente, haar inwoners, als bedrijven. De term Smart City, of ‘Slimme stad’, kan zowel smal als breed worden uitgelegd. Het is nuttig het verschil te kennen, om spraakverwarring te voorkomen. 
De smalle definitie legt de nadruk op datagebruik en toepassingen. In de brede definitie gaat het niet alleen om datagebruik en toepassingen, maar ook om het ontwikkelen van innovatie en de nieuwe vormen van samenwerking die daarvoor nodig zijn. Deze brede definitie komt terug in de ambitie zoals die in de Omgevingsvisie Zoetermeer 2040 is geformuleerd. De onderzoeker merkte hierover het volgende op: “Een slimme stad draait niet alleen om technologische innovatie. Om toepassingen daadwerkelijk te implementeren is vaak ook sociale innovatie nodig, omdat burgers en bedrijven de technologie ook moeten omarmen. Daarnaast is ook organisatorische innovatie nodig, want een slimme stad kan niet zonder een slimme gemeente. De gemeente moet namelijk zelf gebruik maken van de data die in de stad worden verzameld, plus moet regie en coördinatie bieden bij de ontwikkeling van de slimme stad.” 
De belangrijkste conclusie die uit het onderzoek kan worden getrokken, is dat er in Zoetermeer veel (kleinschalige) ‘slimme’ projecten zijn, vooral op het gebied van openbare ruimte. Hoewel niet altijd even zichtbaar, gebeurt er heel veel. Overkoepelend beleid ontbreekt echter.
Status
afgerond
Uitvoerende instantie
gemeente Zoetermeer
Volgnummer
826
Datum uitgave
Aantal pagina's
51
Gebruikersinfo
gemeente Zoetermeer / Onderzoek & Statistiek
Trefwoorden
smart city, slimme stad, Dutch Innovation Park, DIP, innovatie, datagebruik, technologie
Thema
communicatie,dienstverlening,groen en duurzaamheid,politiek en bestuur,rekenkamer,ruimte en verkeer,veiligheid

Commentaar van gebruikers