Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapporten

Evaluatie collegeprogramma

Beschrijving
In het jaarplan 2021 heeft de rekenkamercommissie de relevantie benoemd van een evaluatie van het collegeprogramma. Het college heeft een dergelijke evaluatie zelf uitgevoerd en verwoord in het document ‘Collegeverantwoording Vier jaar Zoetermeer in vogelvlucht’. De rekenkamercommissie heeft hier met interesse kennis van genomen. De ambtelijke organisatie heeft, zeker aan het einde van de collegeperiode, te maken gehad met lastige omstandigheden (corona, financiële tegenslag). Het is dan ook begrijpelijk dat niet alle ambities ten volle zijn gerealiseerd. 
Helaas ontbreekt wat de rekenkamercommissie betreft een vergelijking van de geboekte resultaten met de oorspronkelijke ambities en een reflectie op de geleidelijk toegenomen spanning tussen beide. Wat is niet of onvoldoende gelukt? Wat bleek lastiger dan eerder voorzien? En hoe is de gemeenteraad betrokken bij noodzakelijk gebleken tussentijdse koersveranderingen? Antwoorden op dergelijke vragen helpen het bestuur van de gemeente om gericht te leren van ervaringen. De rekenkamercommissie roept de raadsleden die betrokken zijn bij de opstelling van het nieuwe coalitieakkoord dan ook op om van meet af aan aandacht te hebben voor het toekomstig leereffect. Ook wanneer doelen niet worden behaald, kan er in elk geval van worden geleerd.
Status
afgerond
Uitvoerende instantie
gemeente Zoetermeer
Volgnummer
803
Datum uitgave
Aantal pagina's
2
Gebruikersinfo
gemeente Zoetermeer / Onderzoek & Statistiek
Trefwoorden
gemeenteraadsverkiezingen, collegeprogramma, evaluatie, coalitieakkoord
Thema
politiek en bestuur,rekenkamer

Commentaar van gebruikers