Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapporten

Onderzoek onderwijshuisvesting

Beschrijving
De rekenkamercommissie heeft een onderzoek uitgevoerd naar onderwijshuisvesting met als doel de raad inzicht te geven in de beheers- en sturingsinstrumenten en de rolverdeling tussen rijk, scholen en gemeente op het gebied van onderwijshuisvesting. 
Onderwijshuisvestingbeleid is namelijk niet alleen voor scholen belangrijk, maar kan ook ingezet worden ter verbetering van buurten en wijken. Dat biedt mogelijkheden met het oog op Zoetermeer 2040. Daarnaast is gekeken naar de informatievoorziening over onderwijshuisvesting aan de raad. 
Door de bank genomen constateert de rekenkamercommissie een overwegend positief beeld. Hoewel er incidenteel signalen en zorgen rondom onderwijshuisvesting waren (bijvoorbeeld het leerlingen-overschot bij De Tjalk en de sluiting van MAVO Zoetermeer), komt uit het onderzoek niet naar voren dat er structureel sprake is van een problematische situatie. Bij incidenten zoeken raad en gemeente –zoals dat ook zou moeten– naar passende oplossingen binnen de bestaande kaders. De bestaande sturings- en beheersinstrumenten werken naar behoren. Zoetermeer werkt bijvoorbeeld met een Integraal Huisvestingsplan (IHP) en wordt door de PO-raad als goed voorbeeld gezien. Momenteel wordt het IHP in samenwerking met de schoolbesturen herzien. De rekenkamercommissie vraagt er aandacht voor om duurzaamheid in de brede zin van het woord in het nieuwe IHP op te nemen en nadrukkelijk het verband te leggen met de ambities voor Zoetermeer 2040.
Status
afgerond
Uitvoerende instantie
gemeente Zoetermeer
Volgnummer
747
Datum uitgave
Aantal pagina's
49
Gebruikersinfo
gemeente Zoetermeer / $Onderzoek & Statistiek
Trefwoorden
Onderwijshuisvesting, Integraal Huisvestingsplan, primair onderwijs, Vervangingsfonds, Zoetermeer 2040
Thema
groen en duurzaamheid,jeugd en onderwijs,politiek en bestuur,rekenkamer,ruimte en verkeer

Commentaar van gebruikers